Łososina 2010

uploaded_img/lo1.JPGLotnisko Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie lipiec 2010r.uploaded_img/lo2.JPGuploaded_img/lo3.JPG"Orka" Margańskigouploaded_img/lo4.JPGWilgauploaded_img/lo5.JPGExtrimuploaded_img/lo6.JPGuploaded_img/lo7.JPGuploaded_img/lo8.JPGMistrzowie akrobacji szybowcowej w akcji(na podium od lewej Dietmar Poll,Jerzy Makuła, Stanisław Makuła)uploaded_img/lo9.JPGuploaded_img/lo91.JPGuploaded_img/lo92.JPGuploaded_img/lo93.JPGuploaded_img/lo94.JPGuploaded_img/lo95.JPGuploaded_img/lo96.JPGuploaded_img/lo97.JPGDwusamolotowa reprezentacja "żelaznych"uploaded_img/lo98.JPGuploaded_img/lo99.JPGuploaded_img/lo991.JPGuploaded_img/lo992.JPGuploaded_img/lo993.JPGuploaded_img/lo994.JPG