HUMVEE "pod lupą"

Humvee, Hummer – to nazwa potoczna, wywodząca się od skrótu HMMWV, czyli High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle ("Wielozadaniowy pojazd kołowy o wysokiej mobilości"), określająca samochód terenowy opracowany dla armii Stanów Zjednoczonych przez AM General Corporation uploaded_img/ham1.JPGW 2003 roku przedstawiciele rządów RP i USA podpisali Letter of Acceptance - porozumienie w sprawie przekazania polskim Siłom Zbrojnym 217 pojazdów HMMWV, w ramach amerykańskiej zagranicznej pomocy wojskowej - Foreign Military Financing. W tej liczbie WP odebrało do końca 2005 r. za ok. 18 mln dol.:
• 96 szt. M1043A2 Armament Carrier Up-Armored - nośnik uzbrojenia. Polski kryptonim wozu Tumak-2.
• 60 szt. M1025A2 Armament Carrier Up-Armored - nośnik uzbrojenia . Polski kryptonim Tumak-3
• 31 szt. M1097A2 - transportowy. Polski kryptonim Tumak-4.
• 18 szt. M1045A2 - dla wyposażenia batalionowych drużyn z wyrzutniami ppk Spike-LR. Polski kryptonim pojazdu Tumak-5.
• 9 szt. M1097A2 - nośnik kontenerów specjalistycznych (łączności, dowodzenia). Polski kryptonim Tumak-6.
• 3 szt. M1035A2 Soft-Top Ambulance - wóz ewakuacji medycznej. Polski kryptonim Tumak-7.uploaded_img/ham2.JPG
Pierwsze wozy dostarczono w 2004 r. do 18. batalionu desantowo - szturmowego z Bielska-białej wchodzącego w skład 6. Brygady Desantowo - Szturmowej. Ponad 200 HMMWV stanowi większość sprzętu transportowego batalionu. Wszystkie pojazdy dostosowywane są do polskich przepisów drogowych, posiadają standaryzowane w WP wyposażenie łączności a 140 z nich wyposażanych jest w cyfrowy system łączności wewnętrznej Fonet. 120 szt. M1025A2 i M1043A2 posiada obrotnice z możliwością instalacji 7,62 mm UKM-2000P lub 12,7 mm WKM-B. Na pojazdach M1097A2 przewożone są 98 mm moździerze M-98 kompanii wsparcia batalionu, a pododdział przeciwpancerny dysponuje wozami M1045A2 do przewozu ppk Spike-LR.uploaded_img/ham3.JPG
Dane techniczne wersji M1043A2:
Długość: 4840 mm
Szerokość: 2160 mm
Wysokość: 1880 mm
Masa własna: 3295 kg
Ładowność: 1380 kg
Pojemność skokowa: 6500 cm sześć.
Moc silnika: 110 KW
Prędkość max: 105 km/huploaded_img/hu82.JPGuploaded_img/ham4.JPGuploaded_img/ham5.JPGuploaded_img/hu83.JPGuploaded_img/ham6.JPGuploaded_img/ham61.JPGuploaded_img/ham62.JPGuploaded_img/ham63.JPGuploaded_img/hu81.JPGuploaded_img/ham7.JPGuploaded_img/ham8.JPGuploaded_img/ham9.JPGuploaded_img/ham91.JPGuploaded_img/ham92.JPGuploaded_img/ham93.JPG