KTO ROSOMAK od środka.

KTO ROSOMAK

uploaded_img/hit1.JPG

W 2002 roku polska armia dokonała świetnego wyboru, wskazując na fińską Patrię producenta opancerzonego ośmiokołowca wybranego w przetargu na 690 kołowych transporterów opancerzonych dla naszej armii.
Bazowy transporter produkowany jest w Świętochłowicach.

uploaded_img/hit2.JPG

Potężne uzbrojenie zamontowano w obrotowej aluminiowej wieży.
Wieża HITFIST 30 mm jest wyposażona w stabilizowane uzbrojenie składajce się
z następujących systemów :
· uzbrojenie podstawowe:
- działko automatyczne BUSHMASTER 30 mm,
typ MK44
, z dwudrożnym zasilaniem i napędem elektrycznym ;
· uzbrojenie pomocnicze:
- karabin maszynowy UKM 2000 C 7,62 mm , sprzężony współosiowo
z działkiem 30 mm
oraz sześciu wyrzutni granatów dymnych.


uploaded_img/hit3.JPG

Wchodzimy do wnętrza przedziału desantowego nad drzwiami obiektyw kamery cofania kierowcy, a po prawej widoczny jeden z dwóch pędników poruszających transporter w wodzie.

uploaded_img/hit4.JPG

We wnętrzu widoczne fotele dla ośmiu żołnierzy i obrotowy kosz wieży w którym po lewej stronie siedzi dowódca a po prawej działonowy.

uploaded_img/hit41(1).JPG

Zasobniki amunicyjne armaty są dwa(oznaczone cyframi) o łącznej pojemności 350 sztuk amunicji 30 mm.Przed działonowym znajduje się pojemnik dla 700 sztuk amunicji do KM-u.

uploaded_img/hit5.JPG

W pełni stabilizowany System kierowania ogniem umożliwia:
-obserwację pola bitwy w dzień i w nocy podczas ruchu i postoju pojazdu.
-wyszukanie celów ruchomych i stałych
-umożliwia 2-osobowej załodze, złożonej z Dowódcy i Działonowego,
wykonywanie następujących zadań;
Dowódca kieruje operacjami pojazdu, wyszukiwaniem celu, wskazuje cel
Działonowemu, ustawiajc linię celowania na celu, wybiera typ amunicji .
W normalnych warunkach Działonowy realizuje sekwencje celowania i strzelania;
ponadto kontroluje stale ruchy wieży, z wyłączeniem funkcji wyznaczania celów
i kierowania ogniem realizowanych przez Dowódcę.
Jeśli Dowódca jest niezdolny do działania, jego czynności wykonuje Działonowy.

uploaded_img/hit51(1).JPG

Ekran monitora dowódcy umożliwiający podgląd obrazów termicznych i z kamery CCD.Po prawej pulpit sterujący, a pod monitorem dwa dżojstiki sterowania wieżą i uzbrojeniem.


uploaded_img/hit52.JPG

Wskaźnik położenia rygla armaty.
Automatyka armaty jest napędzana poprzez łańcuch od silnika elektrycznego. Możliwe są pojedyncze strzały i seryjne (200 strz./min). Wskaźnik pokazuje aktualne położenie rygla. W trybie awaryjnym napęd pochodzi od korby którą kręci dowódca.

uploaded_img/hit53.JPG

Pulpit działonowego. Dwa dżojstiki sterują nacelowaniem armaty, wyborem amunicji, dalmierzem laserowym, kinematycznym kątem wyprzedzenia, wyborem siatki celownika. Przed stanowiskiem łoże mocowania karabinu maszynowego. U góry pomocniczy optyczny celownik.