NLD 2007 Piestany

uploaded_img/P1020348.JPGSłowacki L-39 Albatrosuploaded_img/P1020436.JPGSzturmowy Su-25uploaded_img/P1020473.JPGMi-171uploaded_img/P1020503.JPGMig-29 zmodernizowany do standartów Nato przez Rosjanuploaded_img/P1020389.JPGuploaded_img/P1020385.JPGAlbatrosy i poniżej Turboletyuploaded_img/P1020380.JPGuploaded_img/P1020396.JPGDesant z An-26uploaded_img/P1020363.JPGMi-24 poniżej widok kabiny pilota zza jego pleców i fragment tablicy przyrządów uploaded_img/P1020426.JPGuploaded_img/P1020428.JPGuploaded_img/P1020412.JPGMiG-21Uuploaded_img/P1020488.JPGMi-17 tuż po wysadzeniu desantuuploaded_img/P1020493.JPGAkcja odbicia z rąk porywaczy An-26uploaded_img/P1020350.JPG
Słowacja mimo że jest małym krajem organizuje świetne pokazy lotnicze.Ten odbył się w Piestanach na byłym wojskowym lotnisku zamienionym obecnie w muzeum i jest organizowany co roku jako Narodne Leteckie Dni.Polecam!Warto też przy okazji zwiedzić uzdrowisko Piestany.